Frutta Fresca

Welcome to Frutta – Fresca ~
品牌故事

Frutta-Fresca.com 為美好水果而生

在Frutta-Fresca.com,我們深信美好的生活從品嘗頂級、新鮮的水果開始。我們的創立宗旨是為了將這份純淨的喜悅帶入每一個家庭、每一次聚會、以及每一個特殊的時刻。

我們的使命

我們的任務是透過提供最高質量的水果,來豐富您的飲食生活。從甜美的草莓到多汁的芒果,每一種水果都是我們精心挑選、品質保證的承諾。

我們的承諾

-品質保障:我們堅持只提供最高品質的水果,為您的健康把關。
-新鮮直達:從農場到您的餐桌,我們確保每一顆果實都保持最佳的新鮮狀態。
-環境責任:我們致力於可持續的採購策略,支持本地農業,並減少運輸過程中的碳足跡。
-客戶至上:我們重視每一位顧客的體驗,並承諾提供優質的客戶服務。

我們的願景

我們展望未來,Frutta-Fresca.com 將成為改變人們飲食習慣、提升生活品質的領航者。我們將持續創新,不僅僅是作為一家水果零售商,而是作為一個生活方式的倡導者。

加入我們的旅程,一起開拓更加健康、可持續的水果生活方式。探索我們精心挑選的水果,感受源源不斷的活力與快樂。

我們的能力

一直以來為客戶提供最優質的水果服務

0
Started
0 +
Customers
0 +
Fruit Category
0 +
Products Sold
0 k+
Customers Served

我們的里程碑

2008

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

2010

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

2015

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Present

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Frutta-Fresca.com

四大優勢

最優惠價格

最高質量水果

度身訂做送禮水果

每週更新推介水果

購物車 關閉